Organizacijsko svetovanje in HR outsorcing

PrihodnostPrihodnost podjetij je odvisna od tega, da prepoznajo kaj so prave stvari, ki naj bi jih počeli in da najdejo pravi način za njihovo izvedbo.

Okolje se spreminja in podjetja ga soustvarjajo ali se mu prilagajajo. V vsakem primeru so potrebne spremembe. Če postopke in metode prilagodimo razmeroma hitro, pa je za prilagajanje ljudi potrebno več časa ter ustrezni pristopi.

Pomembno je, kako spremembe načrtujemo, komuniciramo, izvajamo, spremljamo, kako vpletamo vse udeležence ter kako dobro znamo oceniti morebitna tveganja. Še tako dober načrt lahko propade, če nima podpore sodelavcev.

Ker vemo, da je včasih težko razmišljati izven okvirov, našim klientom pomagamo ustvarjati širši pogled, prepoznati potenciale podjetja in zaposlenih, prepoznati poslovne priložnosti in nevarnosti. Osredotočamo se na obstoječe resurse ter skupaj najdemo poti kako dvigniti učinkovitost in uspešnost podjetja ali timov.

Organizacijsko svetovanje je način, ko naročniku pomagamo usmeriti pogled od težav na prihodnost.

Pogosto smo v pomoč, ko se:

  • vzpostavlja kadrovska funkcija (ali ko se želi to nalogo zaupati zunanjemu partnerju)
  • redefinirata vizija ali poslanstvo
  • postavljajo strateški cilji
  • na novo postavljajo vrednote podjetja
  • preverja trenutno situacijo in možnosti za prihodnost
  • uvajajo različne spremembe na nivoju podjetja kot celote ali posameznih oddelkov ali področij.