Spremembe z modelom spiralne dinamike

Spiralna dinamikaKaj je spiralna dinamika

Spiralna dinamika je model vrednot in prepričanj, ki nam ponazarja dinamičen razvoj in delovanje posameznika, organizacije in družbe.

Koncept je uporaben za razreševanje konfliktov, razvoj poslovanja, prenovo poslovnih procesov, izobraževanje in osebni razvoj.

Spiralna dinamika se je začela z Clare W. Gravesovim modelom dvojne vijačnice, ko je iskal odgovore na razvoj človeka oz. različno delovanje posameznikov. Graves je skozi svoje podrobne raziskave dognal, da smo ljudje bio-psiho in socio bitja. To pomeni, da smo na določenih fazah v svojem razvoju usmerjeni vase (bio-psiho) drugič pa bolj v okolico, družbo (socio). Ta dva pola je postavil za izhodišče dvojne vijačnice, po kateri lahko opazujemo razvoj človek, tima ali kar človeštva.

Gravesovo delo sta nadaljevala njegova učenca Don Edward Beck in Christopher C. Cowan. Don Beck je spiralno dinamiko uporabil tudi pri svojem delovanju v JAR, zadnje čase pa je zelo aktiven tudi na bližnjem vzhodu.

Spiralna dinamika se po svetu uporablja kot model razumevanja delovanja posameznikov in skupin. Ker ne gre za osebnostno analizo, temveč za skupek naših trenutnih vedenj, vrednot in prepričanj (imenujejo se »value memes«), nam ta pogled omogoča manj čustveno obarvano reakcijo, kar posledično pomaga pri boljšem sodelovanju.

Spiralno dinamiko pa je v svoj magisterski študij vključil tudi Dr. Ichak Adizes.

Uporabnost spiralne dinamike

Pogosto ljudje povedo, da jim že samo razumevanje različnih »mem« pomaga vzpostaviti večjo empatijo in razumevanje do sočloveka.

Model tako vzamemo kot osnovo za razumevanje različnosti ljudi in njihovih potreb. Nato pogledamo kje smo in kam želimo priti. Pri tem je najbolj pomembno, da se zavedamo, da so vse meme enakovredne in potrebne.

Ko si v projektu zastavimo cilje, se dogovorimo za potek:

  • kaj želimo spremeniti
  • kako bomo sprejemali odločitve
  • kakšna naj bo dinamika sprememb
  • kako bomo merili rezultate.

Skladno z zastavljenim programom in uporabo modela se lotimo implementacije sprememb. Pri tem nam model pomaga ohranjati fokus kakor tudi potrebno distanco v primeru različnih pogledov.